You are here

Wachtdienst

Ondanks de fusie sinds april 2016, blijven de wachten verdeeld in twee groepen. Een groep artsen doet wacht in Sint Vincentius en een groep artsen doet wacht in de campussen Sint Augustinus en Sint Jozef gecombineerd. Gedurende de week blijft iedere campus zijn eigen wachtdienst hebben, die samenloopt met de toer dienst op de hospitalisatie afdeling.
Telefonische urgentie

Urgentielijn waarbij u rechtstreeks met ons kan spreken :

  • Sint-Augustinus: 03/ 443 36 08
  • Sint-Jozef: 03/ 444 12 06
  • Sint Vincentius: 03/285 28 15