You are here

Verwijzers

Beste collega's, 

op deze pagina gericht aan onze verwijzers, vindt u onze contact gegevens en info over ons wachtsysteem. 

Ook geven we U info over een hot topic met name screening van coloncarcinoom. We geven U een schema mee dat U kan gebruiken om in te schatten, samen met Uw patient, wanneer preventie dient te worden aangeraden, en welk middel hiervoor kan worden gebruikt. Anderszijds vindt U ook een schema om te kijken of uw patient in aanmerking komt voor rechtstreekse verwijzing naar onze dienst voor colonoscopie, zonder eerst bij ons op raadpleging te komen. Dit in geval van positieve ifobtest of familiegeschiedenis van coloncarcinoom of poliepen. 

U vindt ook al onze voorbereidingsschema's terug die we gebruiken bij colonoscopie. Vooral ter informatie, want we zouden voor de direct verwezen colonoscopies enkel gebruik maken van de selectie die onder aan de flowchart staat.