You are here

Kosten

In dit onderdeel van onze website willen we jullie informatie geven over onze manier van werken en met name het financiële aspect. We werken allen volgens geldende riziv-nomenclatuur, zowel in het ziekenhuis als in de privé-praktijk.  De artsen van de dienst gastro-enterologie werkzaam in Sint Augustinus en Sint Jozef, zijn niet geconventioneerd. Dit betekent dat in deze sites (alsook in de privepraktijk in Karel Oomsstraat, Antwerpen) voor de raadpleging en voor de proctologische onderzoeken een klein supplement wordt gevraagd. Dit is een kleine bijtelling, waarvan wij menen dat deze verantwoord is door de extra service en kwaliteit die we proberen te bieden en waar kosten tegenover staan, ons insziens niet voldoende gehonoreerd via de conventionele tarieven. 

Exacte bedragen kan U steeds voorafgaandelijk vragen aan het secretariaat. Hier een volledig overzicht geven van alle bedragen is onmogelijk, er zijn enkele grote regels die we U graag uitleggen. 

Ambulante onderzoeken in ziekenhuis
Voor raadplegingen in het ziekenhuis wordt alles via centrale inning geregeld en moet U niet aan de balie betalen. De honoraria voor alle onderzoeken worden door het ziekenhuis met derde betalersregeling aan het ziekenfonds aangerekend; U krijgt enkel een rekening voor de remgelden (het deel dat het ziekenfonds niet terug betaalt). De rekening kan meerdere maanden volgen op de raadpleging. Voor meer uitleg van Uw rekening kan U steeds op het facturatiesecretariaat van het ziekenhuis terecht. Weet dat als de arts bijkomend ondermeer bloedonderzoek, microscopisch onderzoek, radiologische onderzoek aanvraagt dit ook zal aangerekend worden. Wanneer U een verwijzing heeft van de huisarts en hij/zij hiervoor het juiste attest meegeeft, kan u meer terugkrijgen van het ziekenfonds. Vraag hem/haar naar dit attest als U door de huisarts bent verwezen.
Ambulante onderzoeken op de private raadplegingen
De onderzoeken en raadplegingen op de private raadplegingen moeten onmiddellijk volledig worden betaald, hiervoor is ook een bankautomaat aanwezig; U krijgt een getuigschrift voor verstrekte hulp afgeleverd waarmede U terugbetaling van Uw ziekenfonds kan bekomen. Wanneer U een verwijzing heeft van de huisarts en hij/zij hiervoor het juiste attest meegeeft, kan u meer terugkrijgen van het ziekenfonds. Vraag hem/haar naar dit attest als U door de huisarts bent verwezen.
Dag opname onderzoeken
Alle rekeningen worden in eerste instantie met het ziekenfonds geregeld via derde betalersrekening; U krijgt een rekening toegestuurd voor betaling remgelden en supplementen. Weet dat als een éénpersoonskamer wordt gevraagd er een supplement van 130% wordt gevraagd op de honoraria. Meeste hospitalisatieverzekeringen betalen alle kosten voor onderzoeken en behandelingen in dagopname terug, U zal meestal wel een aangifte formulier moeten laten invullen.
Hospitalisatie
Alle kosten bij opname worden met het ziekenfonds geregeld, U zal later een rekening krijgen aangaande het niet terug betaalde deel. Met een hospitalisatie verzekering krijgt U de meeste kosten terug betaald. Voor opname op een éénpersoonskamer wordt een supplement van 130 % gevraagd.